Kontakt | Projekce | Dodávka a montáž | Servis | Reference

¨

 

 

 SSK-strukturovaná kabeláž

Firemní údaje
Kontakt
Projekce
Dodávka a montáž
Servis

DT-Domácí telefony a videotelefony
Druhy činností
EZS-elektrická zabezpečovací signalizace
EPS-elektrická požární signalizace
CCTV-kamerové systémy
ACS-přístupové systémy
SSK-strukturovaná kabeláž
Ostatní

 

Strukturovaný kabelážní systém slouží k rozvodu datových a telefonních služeb v objektu. Používá se k propojení jednotlivých koncových zařízení (počítače, tiskárny, multifunkční zařízení, telefony a pod) do hvězdy. Každá větev kabeláže vede z propojovacího bodu (datového rozvaděče) ke koncovému zařízení. Pro rozvod strukturované kabeláže se používá čtyřpárová kroucená dvoulinka, která se vyrábí v několika kategoriích podle maximální přenosové rychlosti. Všechny použité komponenty musí splňovat příslušnou kategorii.

Velkou výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Přerušení jednoho kabelu má vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu, na činnost ostatních stanic nemá tato závada vliv.

Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším průřezem.

Počítačové sítě je možno řešit s bezdrátově pomocí wi-fi nebo zkombinovat oba typy připojení.

U kabelových datových rozvodů s použitím switche (datového přepínače) může každá připojená stanice využít maximální přenosové rychlosti pro přenos dat na rozdíl od bezdrátového připojení s využitím wi-fi, kde dochází ke společnému sdílení přenosové rychlosti. U bezdrátových sítí je nutné řešit zabezpečení přenosu dat, protože dochází k šíření signálu i mimo zabezpečený prostor a je třeba počítat s omezeným dosahem.

V současnosti nachází strukturovaná kabeláž své uplatnění všude tam, kde je třeba propojit více datových zařízení do síťě včetně malých objektů jako jsou rodinné domy, malé kanceláře apod. Volba typu sítě se provádí s ohledem na konkrétní požadavky a potřeby.